• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Trivselsarbejde

Forebyggende trivselsarbejde på Bøgballe Friskole


På Bøgballe Friskole ønsker vi at lægge vægt på forebyggende trivselsindsatser til gavn for det sociale samspil og klassemiljøet.

Vi arbejder bevidst for, at børnene oplever tryghed og stor trivsel på skolen og i de enkelte klassefællesskaber, da trivsel er vigtig for barnets almene udvikling og samtidig en forudsætning for læring.

Det forebyggende trivselsarbejde vil være en løbende indsats igennem hele barnets skolegang på Bøgballe Friskole. Disse indsatser igangsættes i klasserne af en AKT-lærer (Adfærd, Kontakt og Trivsel) i samarbejde med klasselæreren.
Udover disse strukturerede trivselsforløb, arbejdes der løbende med trivselsarbejde i klasserne. Det er klasselæreren , der har hovedansvaret for klassens trivsel.

De enkelte forløb vil indeholde øvelser, lege og samtaler, der øger børnenes kendskab til hinanden samt forståelse og respekt for hinanden. Målet for dette arbejde er stærke børne- og klassefællesskaber med høj trivsel og stort livsmod.

Link til vores trivselsplan mv.