• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

MOT

Bøgballe Friskole er en MOT-skole
MOT skaber robuste unge, der har mod til at træffe egne valg, og som inkluderer alle.

Hvad er MOT?

 • MOT er norsk og betyder mod. MOT har eksisteret i Norge i 20 år.
 • En non-profit organisation, der arbejder for og med de unge i 7. -8. og 9. klasse.

Hvordan arbejder MOT?

 • Mot arbejder ud fra tre værdier: MOD til at lev, MOD til at sige nej og MOD til at vise omsorg.
 1. MOT-programmet består af 3-6 besøg årligt pr. klasse i udskolingen. MOT tror på kontinuitet og ikke quick fix.
 • MOT-besøgene består af en masse aktive øvelser, refleksioner, visualiseringer, der alle fører til glæde og indsigt.

Se mere her: https://motdanmark.dk