• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Evalueringsplan for Bøgballe Friskole

Skoleåret 2022/2023

Folkeskolens prøver
 • Eleverne deltager i Folkeskolens mundtlige og skriftlige prøver på samme vilkår, som hvis de havde gået i Folkeskolen.
Prøver og tests

Eleverne møder igennem hele deres skoleforløb prøver og test som en integreret del af deres læringsproces. I punktform nævnes her hvilke test lærerne benytter sig af. Link til et mere uddybendeskema er her …

 • Rambølls Sprogvurdering
 • Dansk- og matematiktest fra Hogrefe Psykologisk Forlag
 • Frivillige nationale test
 • Standspunktskarakterer tre gange om året (8. - 9. kl.)
 • Terminsprøver (8. - 9. kl.)
Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
 • Lærerne gennemfører som en integreret del af undervisningen deres egne evalueringer, som hentes fra de anvendte læremidler. Resultaterne indgår i meddelelsesbogen.
 • Lærerne skriver meddelelsesbøger i hovedfagene dansk, matematik og engelsk.
 • Klasselæreren evaluerer elevens personlige og sociale udvikling og skriver det i meddelelsesbogen.
Den sociale trivsel for eleverne
 • Som et værktøj i trivselsarbejdet bruger klasselærerne www.klassetrivsel.dk til analyse af klassernes trivsel.
Tilsynsførendes besøg og tilsynserklæring
 • Skolens tilsynsførende fra Hedensted Kommune, Kate Thesbjerg, besøger hvert år skolen flere gange. På baggrund af hendes besøg og en samtale med ledelsen udarbejder hun en tilsynsraport.

Evaluering af skolens samlede undervisning

Konklusion på de gennemførte evalueringer

Folkeskolens prøver maj 2022
 • Vi konstaterer, at eleverne klarede sig pænt i både mundtlige og skriftlige prøver. På Undervisningsministeriets statistikside beskrives resultaterne samlet set som værende "På niveau". Vi er glade for den gode kultur, der findes på skolen omkring at tage prøverne alvorligt og arbejde målrettet mod et godt resultat.
Prøver og tests
 • Den brede vifte af faglige tests giver på elever og lærere et godt afsæt for det videre faglige forløb.
 • I indskolingen iværksætter læsevejlederen korte kurser med læseløft for de elever, som har brug for dette.
 • Ordblindetesten er et godt redskab til tidligt at iværksætte VAKS-kurser for de elever, som har brug for dette.
Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
 • Vi er generelt glade for det arbejde, der gøres med at skrive meddelelsesbøger. Det løfter kvaliteten af skolehjemsamtalerne, og det hjælper os med at fastholde en historik omkring den enkeltes personlige og faglige udvikling.
Den sociale trivsel for eleverne
 • Klasselærerne gør et godt stykke arbejde for at skabe gode fællesskaber i klasserne. Det arbejde er vigtigt og skal fortsætte. Vi oplever generelt, at klasserne fungerer godt og at der bliver taget hånd om udfordringerne, mens de endnu er håndterbare.
 • Vi har siden sidste trivselsundersøgelse arbejdet med nogle indsatsområder i de forskellige årgange. Til næste trivselsundersøgelse vil vi lægge vægt på netop de områder og måle på, om trivslen på de områder har bevæget sig i en positiv retning.
Tilsynsførendes besøg og tilsynserklæring
 • Vi er meget tilfredse med Kate Thesbjergs tilsynserklæring. Hun giver udtryk for, at Bøgballe Friskole er en velfungerende skole. Det er også, hvad vi overordnet selv oplever.

Opfølgningsplan

Bøgballe Friskoles fire kerneværdier fokuserer fortsat på:

 • Faglighed
 • Kristne værdier
 • Tryghed og trivsel
 • Udeliv
En opfølgningsplan er på vej

På grund af skolelederskift dette skoleår, 2022/2023, har vi endnu ikke fastlagt tiltag på baggrund af evalueringsplanen.

Næste evaluering af den samlede undervisning

Den samlede undervisning evalueres igen juni 2023.