• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Evaluering og tilsyn

Søren Vig, skolekonsulent i Hedensted Kommune, har udført det tilsyn, som friskoleloven kræver. Tilsynsrapporten fra 2020 kan i sin helhed læses her ......(nyt vindue)


Sammenfattende helhedsvurdering 2020

Ved mit besøg har jeg fået indtrykket af en god og velfungerende skole, Hvor eleverne opleves som dygtige og interesserede i undervisningen og ser ud til at trives socialt både med hinanden og de voksne. Skolens fysiske rammer fremstår velholdte og både undervisningsmateriale og lokaler er kvalitetsmæssigt i orden med en høj grad af inddragelse af IT generelt i undervisningen. Lærerne har vist god faglig indsigt


Skolens ledelse fortæller at skolens bestyrelse er i gang med at arbejde med skolens visioner samt at der i
personalegruppen har været arbejdet med klasserumsledelse og kollegial supervision det seneste år.


Det er min vurdering, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen. Det gælder både forståelse for didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.
Jeg vurderer bl.a. baseret på karaktergennemsnittet for de bundne prøver ved afslutningen af skoleåret 18/19, at elevernes udbytte af undervisningen og faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk ertilfredsstillende i forhold til fagenes trinmål.


Det er endvidere min vurdering, at skolen lever op til kravet i Folkeskolelovens
§ 1, stk. 2, 4. pkt. om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Det kan desuden konstateres, at i tråd med lovgivningen, er undervisnings-sproget dansk.

Søren Vig