• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Evaluering og tilsyn

Tilsyn skoleåret 2023/2024

Kate Thesbjerg har udført tilsynet, som friskoleloven kræver. Tilsynsrapporten fra 2022/2023 kan i sin helhed læses her .... (nyt vindue)

Sammenfattende helhedsvurdering 2023/2024

Mit indtryk af Bøgballe Friskole er, at det er en god og velfungerende skole, hvor eleverne opleves som trygge og

motiverede. Der undervises i emner og på niveauer, der er beskrevet i Fælles Mål under de enkelte fag og klasser.

Lærerne har vist kvalificeret faglig indsigt, og elevernes standpunkter er tilfredsstillende. Der undervises med en

høj grad af inddragelse af IT generelt i undervisningen.


Skolens fysiske rammer fremstår velholdte og både undervisningsmateriale og lokaler er kvalitetsmæssigt i orden.

Det er mit indtryk, at Bøgballe Friskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, dette både i

forhold til didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Undervisningen foregår på dansk ,og skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre (§ 1, stk.

2) og bidrager til deres demokratiske dannelse.