• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Emneuger

Tre uger i løbet af skoleåret brydes den skemalagte undervisning af tværfaglige forløb af en uges varighed. De to af ugerne planlægger hvert team deres eget forløb. Ofte har emneugerne et bestemt tema, som elever og lærere fordyber sig i. Eleverne deles ofte i grupper på tværs af klasserne, således at der er mulighed for at knytte relationer til lidt andre end dem, man går i klasse med.

Den tredje uge er fælles for alle skolens elever. I den fælles emneuge lægger vi vægt på, at små og store elever arbejder med en fælles opgave. Dette gør, at eleverne ud over det faglige udbytte også lærer hinanden at kende på skolen.