• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Undervisning

Vi skal stå mål med ...

På Bøgballe Friskole er vi meget optagede af at give en undervisning af høj faglig kvalitet. Vi skal som en privat grundskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Læreplaner

Bøgballe Friskole følger Fælles Mål med kompetencemålene og de underliggende færdigheds-og vidensmål for fagene. Lærernes årsplaner er således bygget op på baggrund af Fælles Mål.

Link til Fælles Mål her ....

Prøver efter 9. klasse

Eleverne i 9. klasse indstilles til folkeskolens prøver i alle fag på samme måde, som hvis de havde gået i folkeskolen.