• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

Det enkelte barns trivsel

Bøgespiren er en del af Bøgballe Friskole og arbejder ud fra samme kristne værdigrundlag som Bøgballe Friskole.

I Bøgespiren oplever vi, at børnene trives. Vi har sjældent konflikter og de fleste børn er med i leg eller aktiviteter. Vi ser eftermiddagsmaden som et unikt tidspunkt til kontakt med det enkelte barn. Krydseren møder også hvert enkelt barn.

I Bøgespiren ser vi kollegaer og forældre som sparringspartnere. For at sikre at sparringen sker på et pædagogisk fagligt højt niveau laver vi skriftlige iagttagelser og logbøger. Herigennem arbejder vi med at opretholde et nuanceret billede af børnene. På personalemøderne er børn et fast punkt på dagsordenen, så vi i personalegruppen har fælles fokus på tilgangen til det enkelte barn.

Nedenfor er der beskrevet fem mål, som pædagoger og medhjælpere i Bøgespiren arbejder hen mod. For hvert mål er der en kort handlings- og evalueringsplan.

I Bøgespiren arbejder vi på at være nærværende. Det kan være en oplevelse med børnene eller hvad vi har talt med børnene om. Vores nærvær og samvær med børnene skal kunne dokumenteres i Nyhedsbrevet hver måned gennem små historier. Ved skoleårets afslutning samler vi alle historierne og lægger dem ud på hjemmesiden.

Vi skal hver især have mulighed for at være til rådighed for børnene. Når en aktivitetsplan laves, skal vi derfor være opmærksomme på, at vi har dage uden fastlagte aktiviteter for at kunne imødekomme idéer eller behov fra børnene. Når der er aktivitetsplan på personalemøde, skal vi have et fast punkt, hvor vi hver især skal være opmærksomme på, om vi alle har plads til at være til rådighed.

Krydseren har øjenkontakt og er opmærksom på det enkelte barn, både når barnet kommer og når barnet går. Vi støtter alle op om den, der krydser børn af og det er i orden ”kun” at være krydser, så man er fuldt ud tilstede for det barn, der siger goddag eller farvel. Der ligger en note på skrivebordet med ordene: ”Har jeg været en nærværende krydser i dag?”

Vi har øje for børn, der går alene rundt og vi handler på det ved at tale med barnet og forsøge at inddrage barnet i en leg, hvis det er barnets ønske. Mindst en af os skal kunne forklare, hvorfor et barn går alene rundt.

I Bøgespiren bruger vi billeddokumentation og vores mål er, at alle børn mindst én gang i skoleåret er med på et billede. Derfor skal alle billeder, der har været i Nyhedsbrevet eller på skærmen i gangen, lamineres og hænges på en væg. Vi hænger en navneliste op ved siden af billederne, hvor børnene krydser sig af, når de har fundet sig selv på et billede.

 • Bøgespiren skal have høj pædagogisk kvalitet, derfor har vi følgende kvalitetskriterier.
 • Bøgespiren er vellykket, når en konflikt bliver løst på en god måde for alle involverede.
 • Bøgespiren er vellykket, når børnene har lyst til og er trygge ved at komme i SFO hver dag.
 • Bøgespiren er vellykket, når alle børn, der har lyst, er med i en leg.
 • Bøgespiren er vellykket, når børnene inden SFO- start spørger til aktiviteterne.
 • Bøgespiren er vellykket, når hvert enkelt barn føler sig mødt og set af en nærværende voksen.
 • Bøgespiren er vellykket, når vi har tid til nærvær med det enkelte barn.