• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

Førskole

Mål for brobygningen med Bøgehaven og Bøgespiren

Målet for brobygningsforløbet mellem Bøgehaven og Bøgespiren er, at barnet får mulighed for:

At lære sine kommende klassekammerater at kende.

At møde og kende personalet i Bøgespiren

At blive tryg ved skolens faciliteter.

At fornemme stemningen og den daglige rytme på skolen.


Daglig Brobygningsforløb

Bøgespiren har 30 timer, der kan bruges i brobygningsperioden. Pædagogen bruger 26 timer fordelt over 13 formiddage. Timerne lægges, så de passer ind i pædagogens øvrige skema.

Derudover Derudover er der fire timer i en pulje til afslutning eller lign.

Eftermiddagsbesøg begynder efter vinterferien og første gang byder brobygningspædagogen velkommen og viser, hvor børnene må opholde sig i Bøgespiren


Informationsaften for forældre

Børnehaveklasseleder, SFO- leder og et bestyrelsesmedlem afholder et informationsmøde sidst i maj. Alle tre bidrager med relevant information.


Førskoledage

Børnehaveklasseleder foreslår dato for to indskolingsdage i juni måned.


Overlevering af information om børn

Bøgehaven indhenter tilladelser til overleveringsoplysninger.

Overleveringsmøde afholdes medium juni.


Evaluering af brobygningsforløb

Der evalueres første uge i september. Stuepædagoger, børnehaveklasseledere, brobygningspædagog og SFO-leder deltager.