• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Testimonials

Læs hvad nuværende og tidligere forældre skriver om Bøgballe Friskole

God trivsel - og en skole for alle

Forudsætning for en god socialisering og trivsel er et godt samarbejde, som beror på åbenhed, engagement og tillid. Det oplever vi i høj grad fra lærerne i indskolingen. De SER vores barn, og så får man lyst til at lære og være en del af fællesskabet. Det gælder også for SFO’en, hvor vores barn også møder nærværende og autentiske voksne.

Ligeledes er det vigtigt for os, at vores barn i skolen møder mangfoldigheden, - at det ikke er en skole, der lukker sig om sig selv, men er en skole for alle. Vi har allerede nu haft snakke, hvor vores barn er kommet hjem og har undret sig over en anden måde at tale og agere på, en snak om det at være forskellig, at have nogle udfordringer, at kunne rumme det, men også at lære at kunne sige til og fra, er samtidig rigtig vigtigt.
Marianne og Torben Due Hüttel, Bøgballe, 2020


De tog vores drengs udfordringer alvorligt
 • En stor opmærksomhed omkring et nyt barns faktiske og potentielle udfordringer, som bliver fulgt op med handlinger og nærvær, så barnet lynhurtigt føler sig tryg og får tro på tingene.
 • En stor del af forældre der har gode værdier, der holder de forældreaftaler, der bliver indgået - og som i det hele taget opfører sig som ambassadører for skolen. De er stolte af den, og det den gør og står for.
 • En samling lærere, der vil noget med sin lærergerning, som er engagerede og ambitiøse… der er ikke noget der er ligegyldigt.

Benita og Søren Lindved Brok Nielsen, Øster Snede, 2020


Jeg fik min dreng tilbage
På grund af forskellige omstændigheder i vores familie og min drengs skole fik vi i 2018 brug for et skoleskifte. Valget blev Bøgballe Friskole i 7. klasse. Det er det bedste, vi har gjort. På Bøgballe mødte min dreng en masse unge mennesker, som viste sig at blive til rigtige gode venner og veninder. Min barn er igen blevet en rigtig glad, og jeg oplever det som om, at Bøgballe har givet mig min dreng tilbage. Stor ros til Bøgballe Friskole

Marianne Ross, Løsning, 2020


Stort fokus på trivsel
Vores oplevelse af at sende Clara på Bøgballe friskole:
 • Et stort engagement fra både lærer og elever i at tage godt imod nye elever.
 • Stort fokus på social trivsel og respekt for hinanden, der skaber grundlag for trivsel og læring.
 • Et overskud fra lærerne til at "se" og møde den enkelte elev, som de er, hvilket skaber tillid og trygge rammer for personlig og faglig udvikling.

Vi kan kun give Bøgballe friskole de bedste anbefalinger.

Helle og Michael Rosborg, 20. september 2017 Hedensted

Overskuelige klasser og højt fagligt niveau

Efter at vores datter gennem en længere periode havde haft udfordringer, såvel socialt som fagligt på sin tidligere skole, valgte vi i begyndelsen af 7. klasse at flytte hende til Bøgballe Friskole. Her mødte vi en skole med overskuelige klasser, et højt fagligt niveau og virkeligt engagerede lærere. Skolen er præget af en rummelighed, hvor et trygt fællesskab vægtes højt samtidigt med, at den enkelte elev kan udfolde sig individuelt. Vores datter rykkede sig afgørende rent fagligt og genfandt glæden ved at gå skole.

Tak for 2½ gode år til Bøgballe Friskole

Stefan Kipp. 20. september 2017 Hedensted

Nærvær og sammenhold

Vores oplevelse af at sende vores søn på friskole har udelukkende været positvt. Skolens værdier passer godt sammen med vores egne værdier. Vi har oplevet et nærvær og sammenhold, som har givet os alle en fantastisk start på friskolelivet.

Mads er glad, og vi oplever en dreng i balance, som har lyst til at lære.

Morten og Helle Ågren 20. september 2017 Løsning

På Bøgballe Friskole er der plads til alle
I 2013 valgte vi - efter 3 år på en større folkeskole - at flytte vores søn til Bøgballe Friskole. Vi blev modtaget med åbne arme af både skolen, lærere, pædagoger og ikke mindst en fantastisk elev- og forældregruppe. Vi oplevede en skole med mange ressourcer, hvor lærerne føler ejerskab for deres skole. Grunden til at vi valgte Bøgballe Friskole, var den gode omtale og på grund af de værdier, skolen praktiserer.

Vi bor i Løsning, og det har været vigtigt for os, at vi trygt kan sende vores børn af sted med skolebussen hver dag. Der har SFO-en, Bøgespiren, været rigtig gode til at hjælpe børnene og har fulgt dem helt ud til bussen og hjulpet dem af sted.

Vi har ikke været en del af et kristeligt fællesskab, men på Bøgballe Friskole er der plads til alle, og jeg er stolt over at kunne give mine børn alle de kristne værdier, skolen også står for.

Lene Riisgaard Christiansen 20. september 2017 Løsning