• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Formål

Friskole med elever fra 0. - 9. klasse

Bøgballe Friskole er en kristen friskole med elever fra 0. til og med 9. klasse. Skolen drives som en privat grundskole efter friskoleloven og får derfor statstilskud. Hverdagen bygger på et kristent livs- og menneskesyn baseret på Folkekirken evangelisk-lutherske lære.

Skolens formål

§2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk.2.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på evangelisk-luthersk grundlag, hvor der gives en fuldt ud tidsvarende undervisning i alle fag, men hvor der samtidig lægges særlig vægt på kristendomsundervisningen.