• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Klasseskemaer

Opdateret september 2022

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5
8.55 - 9.40 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5
9.55 - 10.40 LT Idr L21 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5
10.45 - 11.30 LT Idr L21 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5
12.05 - 12.50 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 LR Ma L1 LR Kr L1 LR Kr L1 AV Da L1 AV Bil L22
8.55 - 9.40 LR Ma L1 LR Ma L1 LR Ma L1 AV Da L1 AV Bil L22
9.55 - 10.40 AV Da L1 AV Da L1 JV Mu L24 JV Id L21 AV Da L1
10.45 - 11.30 AV Da L1 AV Da L1 AV Da L1 JV Id L21 AV Da L1
12.05 - 12.50 GS Nat L1 AV Da L1 LR Ma L1

Klassens personale
AV Anja Vestergaard
GS Gurli Solgaard
JV Jonas Vibenholm Christensen
LR Lisbeth Rasmussen
02x
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.05 - 8.55 JV Da L2 JV Da L2 JV Da L2 JV Da L2 GS Ma L2
8.55 - 9.40 JV Da L2 JV Da L2 JV Da L2 JV Da L2 GS Ma L2
9.55 - 10.40 GS Bil L22 LR Kr L2 IB Eng L2 LR Kr L2 JV Da L2
10.45 - 11.30 GS Bil L22 IB Eng L2 GS Nat L12 GS Ma L2 JV Da L2
12.05 - 12.50 GS Ma L2 JV Id L21 GS Ma L2 JV Mu L24 JV Mu L24
13.00 - 13.45 JV Id L21
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 JV Da L2 JV Da L2 JV Da L2 JV Da L2 GS Ma L2
8.55 - 9.40 JV Da L2 JV Da L2 JV Da L2 JV Da L2 GS Ma L2
9.55 - 10.40 GS Bil L22 LR Kr L2 IB Eng L2 LR Kr L2 JV Da L2
10.45 - 11.30 GS Bil L22 IB Eng L2 GS Nat L12 GS Ma L2 JV Da L2
12.05 - 12.50 GS Ma L2 JV Id L21 GS Ma L2 JV Mu L24 JV Mu L24

AV Da L8AV Da L8AV Da L8AV Bil L22AV Bil L22

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 AV Bil L22
CB Mu
GS Nat L12
HN Id L21
GS Kr L25
AV Kr L3
SL Da L3
LR Da L25
SL Da L3
LR Da L25
8.55 - 9.40 AV Bil L22
CB Mu
GS Nat L12
HN Id L21
AV Eng L3
IB Eng L25
SL Da L3
LR Da L25
SL Da L3
LR Da L25
9.55 - 10.40 SL Da L3
LR Da L25
GS Bil L22
JV Mu L24
HN Ma L25
LR Ma L3
IB Eng L25
AV Eng L3
HN Ma L25
LR Ma L3
10.45 - 11.30 SL Da L3
LR Da L25
GS Bil L22
JV Mu L24
SL Da L3
LR Da L25
LR Ma L3
HN Ma L25
HN Ma L25
LR Ma L3
12.05 - 12.50 LR Ma L3
HN Ma L25
LR H&D HD
AV Hi L3
SL Da L3
LR Da L25
GS Kr L25
AV Kr L3
GS Nat L12
AA Id L21
13.00 - 13.45 LR H&D HD
AV Hi L3
GS Nat L12
AA Id L21
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 RH Nat L12 RH Da L8 JC Ma L8 IB Eng L8 AB Mu L24
8.55 - 9.40 RH Nat L12 RH Da L8 RH Da L8 JC Ma L8 AB Kr L8
9.55 - 10.40 RH Da L8 JQ Id L21 LH Svø HC
PN Svø HC
JQ Bil L22 JC Ma L8
10.45 - 11.30 RH Da L8 JQ Id L21 PN Svø HC
LH Svø HC
JQ Bil L22 JC Ma L8
12.05 - 12.50 JC Ma L8 IB Eng L8 BJ Hi L8 RH Da L8 LR H&D HD
13.00 - 13.45 AB Kr L8 AB Mu L24 RH Da L8 LR H&D HD
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 LA Da L4 JC Ma L4 LA Da L4 JC Ma L4 TK Nat L12
8.55 - 9.40 LA Da L4 AV Eng L4 LA Da L4 LA Da L4 TK Nat L12
9.55 - 10.40 LA Ty L4 HN Mad Køk AV Eng L4 JC H&D HD LA Da L4
10.45 - 11.30 JC Ma L4 HN Mad Køk AB Mu L24 JC H&D HD LA Da L4
12.05 - 12.50 AV Eng L4 AB Mu L24 RH Kr L4 JQ Id L21 JC Ma L4
13.00 - 13.45 RH Kr L4 RH Hi L4 RH Hi L4 JQ Id L21 JC Ma L4
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 JC Id L21 AB Da L13 IB ENG L13 JQ Bil L22
JQ Mu L24
JQ Ma L13
8.55 - 9.40 JC Id L21 AB Da L13 AB Hi L13 JQ Bil L22
JQ Mu L24
JQ Ma L13
9.55 - 10.40 JQ Ma L13 RH Nat L12 RH Mad Køk CB Kr L13 AB Da L13
10.45 - 11.30 IB Eng L13 RH Nat L12 RH Mad Køk CB Kr L13 AB Da L13
12.05 - 12.50 AB Da L13 JQ Ma L13 AB Da L13 LA Ty L13 LA Ty L13
13.00 - 13.45 JC H&D HD JQ Ma L13 AB Da L13 IB Eng L13 AB Hi L13
13.50 - 14.35 JC H&D HD
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 JQ Ma L14 JQ Ma L14 HN Da L14 RH Nat L12 HN Id L21
8.55 - 9.40 JQ Ma L14 JQ Ma L14 HN Da L14 RH Nat L12 HN Id L21
9.55 - 10.40 CB Eng L14 JC H&D HD AB Hi L14 RH Mad Køk JQ Mu L24
JQ Bil L22
10.45 - 11.30 AB Hi L14 JC H&D HD CB Eng L14 RH Mad Køk JQ Mu L24
JQ Bil L22
12.05 - 12.50 LA Ty L14 HN Da L14 CB Kr L14 CB Eng L14 JQ Ma L14
13.00 - 13.45 HN Da L14 HN Da L14 CB Kr L14 LA Ty L14 HN Da L14
13.50 - 14.35 HN Da L14
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 GH Eng L19 PN Ma L19
BJ Ma L19
PN Ma L19
BJ Ma L19
CB Hi L19 PN Ma L19
BJ Ma L19
8.55 - 9.40 MK Da L19
BJ Da L19
GH Eng L19
BJ Eng L19
PN Ma L19
BJ Ma L19
CB Hi L19 PN Ma L19
BJ Ma L19
9.55 - 10.40 HH Ty L19 AA Kr L19 MK Da L19
BJ Da L19
GH Eng L19
BJ Eng L19
MK Da L19
BJ Da L19
10.45 - 11.30 BJ Geo L19 HH Ty L19 MK Da L19
BJ Da L19
MK Da L19
BJ Da L19
MK Da L19
BJ Da L19
12.05 - 12.50 AA Id L21 TK Fy L12
BJ Fy L12
JV MUS L24
LH Mad Køk
BJ Geo L19 TK Bio L19
13.00 - 13.45 AA Id L21 TK Fy L12
BJ Fy L12
JV MUS L24
LH Mad Køk
HH Ty L19 TK Bio L19
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 MK Ma L20 GH Eng L20 CB Da L20 MK Ma L20 AA Kr L20
8.55 - 9.40 GH Eng L20 HH Ty L20 CB Da L20 MK Ma L20 GH Eng L20
9.55 - 10.40 BJ Geo L20 TK Bio L20 AA Id L21 PN Fy L12 CB Da L20
10.45 - 11.30 HH Ty L20 TK Bio L20 AA Id L21 PN Fy L12 CB Da L20
12.05 - 12.50 CB Hi L20 CB Da L20 JV MUS L24
LH Mad Køk
HH Ty L20 MK Ma L20
13.00 - 13.45 CB Hi L20 CB Da L20 JV MUS L24
LH Mad Køk
BJ Geo L20 MK Ma L20
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 TK Bio L18 AA Ma L18 Ko JK Eng L18 MK Sam L18
8.55 - 9.40 TK Bio L18 AA Ma L18 Ko JK Eng L18 MK Sam L18
9.55 - 10.40 AA Ma L18 JK Eng L18 LA Ty L18 JK Da L18 TK Fy L12
10.45 - 11.30 AA Ma L18 LA Ty L18 JK Eng L18 JK Da L18 TK Fy L12
12.05 - 12.50 JK Da L18 JK Da L18 AA Ma L18 HN Mad Køk
LH Mad Køk
BJ Geo L18
13.00 - 13.45 JK Da L18 JK Da L18 AA Id L21 HN Mad Køk
LH Mad Køk
LA Ty L18
13.50 - 14.35 AA Id L21
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55JK Eng L17LH Da L17KoGH Ma L17GH Ma L17
8.55 - 9.40JK Eng L17LH Da L17KoGH Ma L17LA Ty L17
9.55 - 10.40TK Bio L17BJ Geo L17JK Eng L17LH Da L17AA Id L21
10.45 - 11.30TK Bio L17JK Eng L17LA Ty L17LH Da L17AA Id L21
12.05 - 12.50MK Sam L17LA Ty L17GH Ma L17HN Mad Køk
LH Mad Køk
LH Da L17
13.00 - 13.45MK Sam L17GH Ma L17TK Fy L12HN Mad Køk
LH Mad Køk
LH Da L17
13.50 - 14.35TK Fy L12
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 AA Ma L16 TK Sam L16 AA Ma L16 LH Id L21 CB Hi L16
8.55 - 9.40 AA Ma L16 TK Sam L16 AA Ma L16 LH Id L21 CB Hi L16
9.55 - 10.40 GH Eng L16 GH Da L16 TK Fy L12 LA Ty L16 GH Da L16
10.45 - 11.30 LA Ty L16 GH Da L16 TK Bio L16 GH Eng L16 GH Da L16
12.05 - 12.50 TK Fy L12 AA Kr L16 LA Ty L16 GH Da L16 GH Eng L16
13.00 - 13.45 TK Fy L12 AA Kr L16 GH Da L16 GH Da L16 BJ Geo L16