• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Klasseskemaer

Opdateret november 2021

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5
8.55 - 9.40 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5
9.55 - 10.40 LT Idr L21 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5
10.45 - 11.30 LT Idr L21 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5
12.05 - 12.50 LT bh L5 LT bh L5 LT bh L5
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55JV Da L2GS Bil L22JV Id L21LR Kr L2JV Da L2
8.55 - 9.40JV Da L2GS Bil L22JV Id L21LR Kr L2JV Da L2
9.55 - 10.40JV Mu L24JV Da L2JV Da L2JV Da L2GS Ma L2
10.45 - 11.30GS Ma L2JV Da L2JV Da L2JV Da L2GS Ma L2
12.05 - 12.50GS Ma L2JV Nat L2GS Ma L2
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 SL Da L1 LR Ma L1 LR Ma L1 JV Id L21 SL Da L1
8.55 - 9.40 SL Da L1 LR Kr L1 LR Ma L1 JV Id L21 SL Da L1
9.55 - 10.40 GS Nat L1 SL Da L1 SL Da L1 SL Da L1 LR Ma L1
10.45 - 11.30 JV Mu L24 SL Da L1 SL Da L1 SL Da L1 JV Mu L24
12.05 - 12.50 KJ Eng L1 KJ Bil L22 LR Kr L1 LR Ma L1 KJ Eng L1
13.00 - 13.45 KJ Bil L22
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 LR Da L6 HN Ma L6 KJ Bil L22 HN Kr L6 LR Da L6
8.55 - 9.40 LR Da L6 HN Ma L6 KJ Bil L22 GS Nat L12 LR Da L6
9.55 - 10.40 HN Ma L6 LR Da L6 LR Da L6 LR Da L6 JV Mu L24
10.45 - 11.30 HN Kr L6 LR Da L6 LR Da L6 LR Da L6 HN Ma L6
12.05 - 12.50 JV Mu L24 JV Id L21 KJ Eng L6 KJ Eng L6 HN Ma L6
13.00 - 13.45 JV Id L21

AV Bil L22AV Bil L22

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 GS Ma L8 AA Id L21 GS Nat L12 KJ Da L8 GS Ma L8
8.55 - 9.40 KJ Hi L8 AA Id L21 GS Nat L12 KJ Da L24 KJ Hi L8
9.55 - 10.40 KJ Da L8 KJ Kr L8 KJ Da L8 GS Ma L8 KJ Da L8
10.45 - 11.30 KJ Da L8 IB Eng L8 KJ Da L8 GS Ma L8 KJ Da L8
12.05 - 12.50 GS Bil L22 AB Mus L24 GS Ma L8 IB Eng L8 AB Mu L24
13.00 - 13.45 GS Bil L22
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 LA Da L3 IB Eng L3 JC Ma L3 JC Ma L3 BV Kr L3
8.55 - 9.40 LA Da L3 JC Ma L3 LA Da L3 JC Ma L3 BV Kr L3
9.55 - 10.40 TK Nat L12 LA Da L3 LH Svø GC KJ Bil L22 LA Da L3
10.45 - 11.30 TK Nat L12 LA Da L3 LH Svø GC KJ Bil L22 LA Da L3
12.05 - 12.50 JC Ma L3 LR Hå L3 AB Mu L24 SH Id L21 IB Eng L4
13.00 - 13.45 AB Mus L24 LR Hå L3 SH Id L21 KJ Hi L24
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 SH Bil L22SH Ma L19 LA Ty L19 SH Nat L12 IB Eng L19
8.55 - 9.40 SH Bil L22 SH Ma L19 AB Hi L19 SH Nat L12 IB Eng L19
9.55 - 10.40 AB Da L19 AB Da L19 AB Da L19 HN Id L21 SH Ma L19
10.45 - 11.30 AB Da L19 AB Da L19 AB Da L19 HN Id L21 AB Da L19
12.05 - 12.50 EN Kr L19 IB Eng L19 SH Ma L19 HN Mu L24 JC Slø L22
LR Hå L3
13.00 - 13.45 EN Kr L19 AB Hi L19 SH Ma L19 HN Mu L24 JC Slø L22
LR Hå L3
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55HN Da L4AB Hi L4SH Ma L4LA Ty L4HN Id L21
8.55 - 9.40HN Da L4IB Eng L4SH Ma L4HN Da L4HN Id L21
9.55 - 10.40SH Bil L22HN Da L4HN Mu L24SH Ma L4IB Eng L4
10.45 - 11.30SH Bil L22HN Da L4HN Mu L24SH Ma L4IB Eng L4
12.05 - 12.50AB Hi L4SH Nat L12HN Da L4EN Kr L4JC Slø L22
LR Hå L3
13.00 - 13.45SH Ma L4SH Nat L12HN Da L4EN Kr L4JC Slø L22
LR Hå L3
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 BH Da L20 BH Da L20 IB Eng L20 BH Kr L20 JQ Bil L22
JQ Mu L24
8.55 - 9.40 BH Da L20 BH Da L20 IB Eng L20 BH Da L20 JQ Bil L22
JQ Mu L24
9.55 - 10.40 JC Ma L20
BH Ma L20
MJ Mad Køk
JC Slø L22
JC Slø L22
MJ Mad Køk
JC Ma L20
BH Ma L20
JC Ma L20
BH Ma L20
10.45 - 11.30 BH Kr L20 MJ Mad Køk
JC Slø L22
JC Slø L22
MJ Mad Køk
BH Hi L20 JC Ma L20
BH Ma L20
12.05 - 12.50 LA Ty L20 JC Ma L20
BH Ma L20
TK Nat L12 LA Ty L20 BH Da L20
13.00 - 13.45 JC Id L21 BH Hi L20 TK Nat L12 IB Eng L20 BH Da L20
13.50 - 14.35 JC Id L21
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 MJ Hi L18 JK Da L18 AA Kr L18 JK Da L18 TK Fy L12
8.55 - 9.40 MJ Hi L18 JK Da L18 BH Geo L18 JK Da L18 TK Fy L12
9.55 - 10.40 JK Da L18 AA Ma L18 LA Ty L18 TK Bio L18 AA Id L21
10.45 - 11.30 JK Da L18 AA Ma L18 JK Eng L18 TK Bio L18 AA Id L21
12.05 - 12.50 AA Ma L18 LA Ty L18 JC H&D L22
JK H&D L3
BH Geo L18 AA Ma L18
13.00 - 13.45 JK Eng L18 JK Eng L18 JC H&D L22
JK H&D L3
LA Ty L18 AA Ma L18
13.50 - 14.35 LH Mad Køk
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 AA Id L21 TK Fy L12 BH Geo L17 LH Da L17 MJ Hi L17
8.55 - 9.40 AA Id L21 TK Fy L12 AA Kr L17 LH Da L17 MJ Hi L17
9.55 - 10.40 GH Ma L17 GH Ma L17 TK Bio L17 JK Eng L17 LH Da L17
10.45 - 11.30 GH Ma L17 JK Eng L17 TK Bio L17 LA Ty L17 LH Da L17
12.05 - 12.50 JK Eng L17 LH Da L17 JC H&D L22
JK H&D L22
GH Ma L17 LA Ty L17
13.00 - 13.45 LA Ty L17 LH Da L17 JC H&D L22
JK H&D L22
BH Geo L17 GH Ma L17
13.50 - 14.35 LH Mad Køk
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 MO Hi L13 MK Ma L13 Ko TK Bio L13 MK Ma L13
8.55 - 9.40 JK Eng L13 MK Ma L13 Ko TK Bio L13 MK Ma L13
9.55 - 10.40 LA Ty L13 MO Da L13 AA Id L21 LA Ty L13 TK Fy L12
10.45 - 11.30 MO Geo L13 MO Da L13 AA Id L21 JK Eng L13 TK Fy L12
12.05 - 12.50 MO Da L13 JK Eng L13 MK Ma L13 JC H&D L22
JK H&D L3
MO Da L13
13.00 - 13.45 MO Da L13 LA Ty L13 MK Sam L13 JC H&D L22
JK H&D L3
MO Da L13
13.50 - 14.35 MK Sam L13
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 TK Bio L14 MO Geo L14 Ko GH Eng L14 AA Ma L14
8.55 - 9.40 TK Bio L14 GH Eng L14 Ko LA Ty L14 AA Ma L14
9.55 - 10.40 MO Hi L14 MK Sam L14 GH Da L14 PN Fy L12 GH Da L14
10.45 - 11.30 LA Ty L14 MK Sam L14 GH Da L14 PN Fy L12 GH Da L14
12.05 - 12.50 GH Da L14 AA Ma L14 AA Ma L14 JC H&D L22
JK H&D L22
GH Eng L14
13.00 - 13.45 GH Da L14 AA Ma L14 AA Id L21 JC H&D L22
JK H&D L22
LA Ty L14
13.50 - 14.35 AA Id L21
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.05 - 8.55 GH Ma L15
PN Ma L16
GH Eng L16 TK Sam L16 MO Hi L16 GH Eng L16
MO Ty L15
8.55 - 9.40 GH Ma L15
PN Ma L16
MO Ty L16 TK Sam L16 MO Hi L16 GH Eng L16
MO Ty L15
9.55 - 10.40 AA Kr L16 LH Id L21
TK Fy L12
MK Da L16 GH Eng L16
MO Ty L15
MK Da L16
MO Da L15
10.45 - 11.30 AA Kr L16 LH Id L21
TK Fy L12
MK Da L16 GH Eng L16
MO Ty L15
MO Geo L16
12.05 - 12.50 TK Bio L16 MK Da L16
MO Da L15
PN Ma L16
GH Ma L15
MK Da L16 LH Id L21
TK Fy L12
13.00 - 13.45 TK Fy L12 MO Da L15
MK Da L16
PN Ma L16
GH Ma L15
MK Da L16 LH Id L21
TK Fy L12